Татар телендәге кагыйдәләрне галимнәр үзләре анлыйлармы икэн?
ТАТАР телендэге кагыйдэлэр шундый катлаулы . Минем балам 6 сыйныфта укый. Мин ана булышыр эчэн башта теманы узем у.ыйм.Татар грамматикасы чит теллэр эйрэнгэн кебек.